Nr 41 wiosna 2019 (106)

NEW 106 GG okladka wiosna 2019 pol
CO NOWEGO W GÓRACH? 4
Szybko, krótko. Marcin Bojarski, Raptularz Górski. Janusz Konieczniak

GÓRY I ZIMA 8
Wyrypy narciarskie w starym stylu. Wojciech Szatkowski, Muzeum Tatrzańskie

GÓRY TROCHĘ INACZEJ 16
Wasza Wysokość, Panie Marszałku…, Grzegorz Czarny

SŁOWACKIE SPACERY 24
Buchlov. Stromą w górę drabiną…. Mirosław J. Barański

W SŁOŃCU WYKĄPANE 32
Ponidzie dla fotografa. Fotografie Piotra Skrzypca

BYWAŁO W GÓRACH… 34
Schronisko PTTK na Leskowcu. Jerzy Kapłon

GÓRY DALEKIE I WYSOKIE 38
Annapurna Circuit. Pamiętnik z przejścia szlaku. Część 1. Sonia Bała

GÓRY Z POEZJĄ 41
Tatry oczami poetów, Marcin Bojarski

GÓRY I LEGENDY 52
Legendy, bajki i dziwy z Babią Góra w tle. Jak Jędrek Marysię uratował. Katarzyna Ceklarz

GÓRSKI PRZEGLĄD WYDAWNICZY 54
Góra książek Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, Sebastian Kłosok

Copyright © 2013 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej
WordPress theme: Kippis 1.15