Słowackie cmentarze z I wojny światowej

Najnowszy jesienny numer Gazety Górskiej jest w sporej części poświęcony 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej. Znaleźć w nim można miedzy innymi artykuł autorstwa Pawła Klimka o cmentarzach pierwszowojennych z terenów dzisiejszej Słowacji. Autor przygotował pełen wykaz tychże cmentarzy, który w ramach dodatku do Gazety można pobrać tu:

Wykaz cmentarzy z I wojny światowej w północno-wschodniej Słowacji

Copyright © 2013 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej
WordPress theme: Kippis 1.15