Sprostowanie

W ostatnim zimowym numerze Gazety Górskiej w „Raptularzu Górskim” pojawiła się błędna informacja. Powinna ona brzmieć następująco:
- 8 XII 2018 r. w Zakopanem odbył się XI Zjazd Delegatów GOPR, wybrano nowego prezesa Mirosława Góreckiego, który zastąpił Jana Łuszczewskiego. Mirosław Górecki zwanym popularnie Mirkiem, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, komendant placówki Straży Granicznej na przełęczy Okraj, burmistrz Kowar przez dwie kadencje, został ratownikiem górskim
w roku 1986.
Za błąd przepraszamy!
Copyright © 2013 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej
WordPress theme: Kippis 1.15