Redakcja

33457098492_31cd5a3502_o
Natalia Figiel (redaktor naczelna)

 

Prenumerata:
Katarzyna Mazurkiewicz

Korekta:
Agnieszka Jurczyńska-Kłosok
Sebastian Kłosok
Małgorzata Szczepańska

RADA REDAKCYJNA:

Janusz Zdebski (przewodniczący)
Stefan W. Alexandrowicz
Stanisław Figiel
Jerzy Kapłon
Marek Staffa
Janusz Tomasiewicz
Wiesław A. Wójcik

NASI AUTORZY:

Mirosław J. Barański
Marcin Bojarski
Katarzyna Ceklarz
Agnieszka Jurczyńska-Kłosok
Janusz Konieczniak
Piotr Skrzypiec
Wojciech Szatkowski

Copyright © 2013 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej
WordPress theme: Kippis 1.15