Współpraca

Zapraszamy do współpracy z Gazetą Górską wszystkich, którzy o górach wiedzą dużo i chcą się tą wiedzą podzielić. To jest miejsce, gdzie Ci, których ciągnie wyżej i dalej mogą zaprezentować swoje materiały zebrane podczas górskiego wędrowania. Z chęcią przyjmiemy ciekawe artykuły związane z górami, tymi bliższymi i zupełnie dalekimi również. Czekamy też na dobre zdjęcia oraz informacje o interesujących wydarzeniach i inicjatywach górskich.

Gazeta dysponuje powierzchnią reklamową na swoich łamach.
Zainteresowanych Reklamodawców prosimy o kontakt.

W temacie wszelkiej współpracy prosimy o kontakt z Redakcją.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, redagowania tekstów i nadawania tytułów.

Copyright © 2013 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej
WordPress theme: Kippis 1.15